Zobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě škály RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.
* Nezávazné cenové doporučení včetně montáže a 15 % DPH pro akční rozměr 2375 × 2000 mm, bez vyměření, demontáže a likvidace.

Prospekt akce 2019

Prospekt akce 2019